نمونه کارهای تولید پادکست (گویندگی)

طراح : فاطمه باقی پور
نمونه ای از آلبوم صوتی و دکلمه یک استکان چای که سال 1393 تولید و عرضه شد.
طراح : جمالی
پادکست شرکت نمونه
طراح : جمالی
agreen
طراح : جمالی
پادکست