نمونه کارهای تولید پادکست (گویندگی)

طراح : مهسا محسنی
تمامی نمونه کارها در استودیو و به صورت کاملا حرفه ای ضبط شده است.
طراح : مهسا محسنی
تمامی نمونه کارها در استودیو و به صورت کاملا حرفه ای ضبط شده است.
طراح : مهسا محسنی
تمامی نمونه کارها در استودیو و به صورت کاملا حرفه ای ضبط شده است.
طراح : امیرسجاد عبدلی
جشنواره
طراح : امیرسجاد عبدلی
تبلیغات
طراح : امیرسجاد عبدلی
تبلیغات
طراح : امیرسجاد عبدلی
تیزر
طراح : امیرسجاد عبدلی
مستند
طراح : زهرا نورزاده معلم
گویندگی
طراح : زهرا نورزاده معلم
گویندگی
طراح : زهرا نورزاده معلم
گویندگی
طراح : زهرا نورزاده معلم
گویندگی
طراح : حلیمه روزی طلب
بریده ای از کتاب یحیی نویسنده صادق چوبک
طراح : حلیمه روزی طلب
Naration
طراح : حلیمه روزی طلب
SKU
طراح : حلیمه روزی طلب
بریده ای از کتاب بچه مردم نویسنده جلال آل احمد
طراح : حلیمه روزی طلب
گلستان سعدی حکایت شماره 11
طراح : حلیمه روزی طلب
دیوان حافظ غزل شماره 3
طراح : حلیمه روزی طلب
بخش کوتاهی از کتاب نقطه عطف
طراح : علی همتی
پادکست زندگینامه‌ی خودنوشته‌ی اروین یالوم
1 2