نمونه کارهای تولید پادکست (گویندگی)

طراح : حلیمه روزی طلب
بریده ای از کتاب یحیی نویسنده صادق چوبک
طراح : حلیمه روزی طلب
Naration
طراح : حلیمه روزی طلب
SKU
طراح : حلیمه روزی طلب
بریده ای از کتاب بچه مردم نویسنده جلال آل احمد
طراح : حلیمه روزی طلب
گلستان سعدی حکایت شماره 11
طراح : حلیمه روزی طلب
دیوان حافظ غزل شماره 3
طراح : حلیمه روزی طلب
بخش کوتاهی از کتاب نقطه عطف
طراح : علی همتی
پادکست زندگینامه‌ی خودنوشته‌ی اروین یالوم
طراح : فاطمه باقی پور
نمونه ای از آلبوم صوتی و دکلمه یک استکان چای که سال 1393 تولید و عرضه شد.
طراح : جمالی
پادکست شرکت نمونه
طراح : جمالی
agreen
طراح : جمالی
پادکست