نمونه کارهای طراحی کاراکتر و کاریکاتور

طراح : زهره مسروری مقدم
طراحی کاراکتر برای پدیده نگاران اندیشه
طراح : زهره مسروری مقدم
طراحی ماشین اداره برق سیستان و بلوچستان
طراح : زهره مسروری مقدم
طراحی کاراکتر برای موسسه ی تستینو
طراح : زهره مسروری مقدم
طراحی کاراکتر برای مجموعه هی هایپر
طراح : فاطمه پیشوائی
storyboard. تصویرسازی برای داستان " همیشه به خونه ما خوش اومدین" شل سیلوراستاین. فوتوشاپ و کورل پینتر
طراح : فاطمه پیشوائی
storyboard. تصویرسازی برای داستان " همیشه به خونه ما خوش اومدین" شل سیلوراستاین
طراح : فاطمه پیشوائی
طراحی کاراکتر با فوتوشاپ و کورل پینتر. نام: پیرمرد ماهیگیر و کرم جذاب
طراح : جمال جمالی
کاراکتر شرکت سیماداده
طراح : جمال جمالی
کاراکتر شرکت بهمن
طراح : جمال جمالی
کاراکتر شرکت سینا
طراح : جمال جمالی
کاراکتر شرکت یک