نمونه کارهای طراحی اینفوگرافیک

طراح : روشنا خوشنواز
به سلیقه خودم طراحی شد
طراح : روشنا خوشنواز
نمونه یکی از اینفو گرافی
طراح : ناهید بابائی
بنر شرکت طراحی وب سایت رویال کد
طراح : ناهید بابائی
بنر شرکت کشاورزی روبوکشت
طراح : جمال جمالی
اینفوگرافیک سازمانی