نمونه کارهای طراحی لوگو

طراح : مهدی اکبریان
لوگو آرایش دائم
طراح : مهدی اکبریان
لوگو تایپوگرافی دندان پزشکی لادن آقازاده
طراح : مهدی اکبریان
لوگو دندان پزشکی میرال
طراح : مهدی اکبریان
لوگو پوشاک زنانه مژگان زارعی
طراح : مهدی اکبریان
لوگو آرایش دائم
طراح : مهدی اکبریان
لوگو دندان پزشکی لادن آقازاده
طراح : مهدی اکبریان
لوگو پوشاک زنانه مژگان زارعی
طراح : مهدی اکبریان
لوگو دندان پزشکی
طراح : الهه عنبرستانی
طراحی لوگو برای شبکه های اجتماعی
طراح : علی همتی
لوگوی کانال نورال سمفونی
طراح : علی همتی
لوگوی پرگاباکست
طراح : روشنا خوشنواز
به سلیقه خودم طراحی شد برای مزون لباس
طراح : روشنا خوشنواز
به سلیقه خودم انجام شد
طراح : ناهید بابائی
لوگو لوازم یدکی ظهرابی
طراح : ناهید بابائی
لوگو کافی شاپ سرخپوست
طراح : ناهید بابائی
لوگو رحمانی
طراح : ناهید بابائی
لوگو دکوراسیون خلیج
طراح : ناهید بابائی
لوگو داروخانه سارای
طراح : ناهید بابائی
لوگو چوبینو
طراح : ناهید بابائی
لوگو مرکز پرورش اسب چسفا
1 2 3