نمونه کارهای طراحی لوگو

طراح : ناهید بابائی
لوگو لوازم یدکی ظهرابی
طراح : ناهید بابائی
لوگو کافی شاپ سرخپوست
طراح : ناهید بابائی
لوگو رحمانی
طراح : ناهید بابائی
لوگو دکوراسیون خلیج
طراح : ناهید بابائی
لوگو داروخانه سارای
طراح : ناهید بابائی
لوگو چوبینو
طراح : ناهید بابائی
لوگو مرکز پرورش اسب چسفا
طراح : ناهید بابائی
لوگو وزارتی جشن تکلیف
طراح : ناهید بابائی
لوگو مرکز پرستاری
طراح : ناهید بابائی
لوگو محمدرضا پناهی
طراح : ناهید بابائی
لوگو زیتون سرای
طراح : ناهید بابائی
لوگو زیباسرای آنیس
طراح : ناهید بابائی
لوگو مرکز فروش تجهیزات خودرویی
طراح : ناهید بابائی
لوگو انگورچه
طراح : ناهید بابائی
لوگو گفتگوی گسترش امن
طراح : ناهید بابائی
لوگو مرکز ارز دیجیتال
طراح : ناهید بابائی
لوگو مرکز هنری شی
طراح : ناهید بابائی
بانک اطلاعاتی پزشکی
طراح : ناهید بابائی
لوگو شرکت انرژی پاک تجدیدی
طراح : ناهید بابائی
لوگو بانک اطلاعات بانکی
1 2