طراح : ناهید بابائی
بنر آرایشگاه نارسیس
طراح : ناهید بابائی
بنر انتخاب رشته دکتر جلیلی
طراح : ناهید بابائی
بنر بوک مارکت
طراح : ناهید بابائی
بنر فروش سی دی VB
طراح : محمدیان
بنر فروشگاه شفیعی
طراح : محمدیان
بنر دفاتر پیشخوان